Πλεονεκτήματα των ελάχιστων βιώσιμων προϊόντων (MVP) στην επιχείρηση

0
Πλεονεκτήματα των ελάχιστων βιώσιμων προϊόντων (MVP) στην επιχείρηση

Έννοια του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος

Ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (MVP) είναι ένα δοκιμαστικό προϊόν ή υπηρεσία που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, αλλά προσφέρεται στους πελάτες σε πραγματικές συνθήκες αγοράς για να δοκιμάσουν τη βιωσιμότητα του προϊόντος και να λάβουν ποιοτικά σχόλια σχετικά με αυτό.

Το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν ή το ελάχιστο πολύτιμο προϊόν στην επιχείρηση είναι η προσφορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας υπό ανάπτυξη σε μικρά χαρακτηριστικά για να δείτε πόσο αποδεκτό είναι στην πραγματική αγορά, ώστε να μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τους πόρους σας για να φτιάξετε το καλύτερο τελικό προϊόν.

Ποιος είναι ο κύριος στόχος της ανάπτυξης ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος;

Ο κύριος στόχος της επεξεργασίας ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος είναι να μπορεί να προσφέρει το πιο βιώσιμο προϊόν στην αγορά.

Το MVP δεν αφορά μόνο προϊόντα ή υπηρεσίες με λιγότερα χαρακτηριστικά με αξία, αλλά την εύρεση της πραγματικής αξίας του προϊόντος μέσω των σχολίων των πελατών και την κατανόηση της συμπεριφοράς, της αγοράς και του επιχειρηματικού μοντέλου του πελάτη με ελάχιστη προσπάθεια και πόρους.

Τα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών, την αγορά και τα σχόλια για το προϊόν είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος, διαφορετικά, τα προϊόντα θα αναπτυχθούν με βάση θεωρίες και υποθέσεις.

Στοιχεία και Χαρακτηριστικά του MVP

Για να αναπτύξετε το πιο πολύτιμο προϊόν, το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν σας θα πρέπει να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να το αξιολογήσετε και να μάθετε να κάνετε το πιο πολύτιμο προϊόν.

Τα κύρια στοιχεία και τα χαρακτηριστικά ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος καθορίζουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης του MVP.

Το MVP θα πρέπει να είναι χρήσιμο στους ανθρώπους, να προσθέτει αξία στους πρώτους χρήστες και να παρέχει σχόλια για βελτιωμένα προϊόντα.

Διαδικασίες ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος (MVP)

Πρώτα, βρείτε ένα πρόβλημα ή τις ανάγκες των πελατών-στόχων σας και βεβαιωθείτε ότι αξίζει να αναπτύξετε ένα προϊόν για να λύσετε το πρόβλημα και τις ανάγκες.

Μάθετε εάν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Εργαστείτε σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη του προϊόντος/υπηρεσίας για τους πελάτες-στόχους.

Αναπτύξτε ένα πρωτότυπο και δημιουργήστε μια καμπάνια για να κοινοποιήσετε την αξία (οφέλη) του προϊόντος στον πελάτη στους πρώτους χρήστες του προϊόντος.

Συλλέξτε σχόλια από τους πρώτους χρήστες και χρησιμοποιήστε τα για να μετρήσετε την πρόταση αξίας του προϊόντος.

Αξιολογήστε την εμπειρία και τη βαθμολογία των πελατών και χρησιμοποιήστε τα για να αναπτύξετε περαιτέρω το προϊόν, να απορρίψετε το πρωτότυπο ή να βελτιώσετε το προϊόν.

Η σημασία του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος (MVP) στην επιχείρηση

Εφαρμογή MVP

Το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν μπορεί να είναι ένα φυσικό ή ψηφιακό προϊόν, υπηρεσία, επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματικό μοντέλο.

Το MVP μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε κλάδο ή οργανισμό, τόσο κερδοσκοπικό όσο και μη κερδοσκοπικό.

Ανάλογα με τον κλάδο, το MVP μπορεί να έχει τη μορφή πρωτότυπου, έκδοσης beta, δείγματος, δοκιμαστικής σελίδας, μακέτας, δοκιμής καπνού κ.λπ.

Η τεχνική ελάχιστης βιώσιμης προϊόντος υιοθετείται συνήθως από νεοσύστατες επιχειρήσεις, από καθιερωμένες εταιρείες που αναπτύσσουν ευέλικτα προϊόντα, ψηφιακές υπηρεσίες όπως ανάπτυξη εφαρμογών και λογισμικού, έρευνα αγοράς, σχεδιασμός προϊόντων και διαχείριση έργων.

Πλεονεκτήματα ελάχιστων βιώσιμων προϊόντων

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να επικοινωνήσετε με τους πελάτες και να λάβετε τα σχόλιά τους είναι μέσω ελάχιστων βιώσιμων προϊόντων.

Ένα άτομο μπορεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να κάνει αλλαγές σύμφωνα με την επικρατούσα θέση. Εάν ένα άτομο γνωρίζει το σωστό έργο, τότε μπορεί να κινηθεί ανάλογα.

  • Είναι ένας τρόπος να μπεις εύκολα στην αγορά

Με τη χρήση του MVP, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με πολλούς στοχευμένους πελάτες. Εδώ, θα συμπεριληφθούν και οι πελάτες που εξετάζουν την αγορά για νέα τεχνολογία.

Στο αρχικό στάδιο, οι καταναλωτές θα βοηθήσουν στην παροχή σχολίων για τα προϊόντα και θα έχουν το καλύτερο δυνατό πλεονέκτημα.

  • Είναι ένας καλός τρόπος να προσαρμόσετε το προϊόν σας στις ανάγκες των πελατών

Η ανάπτυξη ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος θα σας επιτρέψει να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των πελατών-στόχων και θα μπορούσατε να προσαρμόσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας στις απαιτήσεις της αγοράς.

Θα μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σύγχρονες τεχνολογίες για να βελτιώσετε το προϊόν σας.

  • Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε καλύτερα τους πόρους

Η ανάπτυξη ενός τελικού προϊόντος μπορεί να απαιτήσει πολλούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους και κεφάλαια.

Ωστόσο, ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν μπορεί να λανσαριστεί με λιγότερη προσπάθεια, σε λιγότερο χρόνο και με μικρό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι εστιάζετε στα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

  • Είναι πιο εύκολο να κερδίσεις επενδυτές και ενδιαφερόμενους

Για να προσελκύσετε επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους στην επιχείρησή σας, η ανάπτυξη MVP είναι ένας καλός τρόπος για να παρουσιάσετε πρώτα το προϊόν σας και να επικοινωνήσετε την πρόταση αξίας σε πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες.

Μπορείτε επίσης να πάρετε περισσότερες ιδέες σχετικά με τη βελτίωση του MVP σας και, καθώς είναι βιώσιμο για πιθανούς συνεργάτες, είναι εύκολο να προσελκύσετε κεφάλαια για να αναβαθμίσετε το προϊόν και την επιχείρησή σας.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια από τους ανθρώπους.

Η startup αναζητά επιλογές για να μειώσει το ποσό κινδύνου και την απώλεια κεφαλαίων.

Μια αναζήτηση ανθρώπων τελειώνει με την εφεύρεση της έννοιας ελάχιστα βιώσιμα προϊόντα. Ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν είναι η αρχική έκδοση οποιουδήποτε προϊόντος.

Schreibe einen Kommentar